Heldere afspraken en transparante kosten

Voor uw personeelshuisvesting is het belangrijk dat u altijd weet waar u aan toe bent. Wij hanteren daarom een eenduidige administratieve werkwijze. Nadat u akkoord bent gegaan met onze offerte en desgewenst de personeelshuisvesting heeft bezichtigd, gaan we over tot het opstellen van een huurovereenkomst. Daarin vindt u alle gemaakte afspraken die na ondertekening van de overeenkomst dan ook bindend zullen zijn. De factuur voor de periodieke kosten zoals huur, energie en internet ontvangt u van ons. United Homes houdt het energieverbruik in de door u gehuurde woningen in de gaten en zorgt voor een helder kostenplaatje. Bovendien heeft United Homes met diverse leveranciers speciale, voordelige tarieven af kunnen spreken. Alles om de kosten voor u zo gunstig mogelijk te houden!