Uncategorized

Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten

Bij het lezen en het gebruikmaken van deze handreiking is het van belang in het achterhoofd te houden dat de ene gemeente de andere niet is. Gemeenten verschillen bijvoorbeeld in de grootte van het vraagstuk rond de huisvesting van arbeidsmigranten: in sommige gemeenten speelt dit enorm en wordt zelfs de huisvesting van arbeidsmigranten werkzaam
uit andere regio’s opgevangen. In andere gemeente is het vraagstuk kleiner. Ook het type bedrijven waar de arbeidsmigranten werkzaam zijn kan verschillen: van distributiecentrum, tot agrarisch bedrijf, tot vleesverwerkende industrie

Lees hier het hele artikel.

(TIJDELIJKE) HUISVESTING VAN ARBEIDS­MIGRANTEN

Arbeidsmigranten zijn steeds vaker onmisbare ‘handen’ in onze samenleving. Het grootste deel van hen werkt en woont een korte periode in Nederland. Een deel vestigt zich permanent. Mensen die hier (tijdelijk) werken, hebben ook een woonplek nodig. Dat vraagt om strategische keuzes van woningcorporaties.

Een afweging voor woningcorporaties

Arbeidsmigranten vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie; volgens de meest recente cijfers zo’n 700.000. Zie ook een eerder artikel hierover. Ze oogsten groenten, bevoorraden supermarkten en werken in de bouw, techniek of zorg. Omdat zij doorgaans een relatief laag inkomen hebben, vallen zij in de doelgroep voor corporaties.

Meer dan ‘regulier’ huisvesten
Wat is de rol voor woningcorporaties bij de huisvesting van arbeids­migranten? Is dat alleen bij permanente vestiging? Of ook bij huisvesting voor een kortere periode in Nederland (de short- en midstay)? Alleen vaststellen dat arbeidsmigranten die permanent blijven volledig gelijk zijn aan ‘reguliere’ woningzoekenden, is onvoldoende. Om een goede start te kunnen maken is het belangrijk specifiek aandacht te hebben voor de positie van arbeidsmigranten.

Extra inzet voor permanente vestigers
Als arbeidsmigranten zich permanent in Nederland vestigen kunnen ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Knelpunt is dat we onze woonruimteverdeling zo afhankelijk hebben gemaakt van ‘inschrijfsystemen’ dat als arbeids­migranten zich niet tijdig inschrijven, zij zich niet kunnen vestigen in Nederland. Daar komt bij dat arbeids­migranten pas tijdens hun verblijf besluiten om permanent in Nederland te blijven. Zij schrijven zich vaak te laat in. Dit vraagt een actieve informatievoorziening aan arbeidsmigranten over de geldende systemen. En ook intensief contact tussen werkgevers en woningcorporaties.

Huisvesting voor kort verblijf?
Voor mensen die een korte periode in Nederland werken regelen werkgevers vaak huisvesting. Het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ onder leiding van Emiel Roemer stelt echter dat deze situatie ongewenst is. De dubbele pet van werkgever én huisvester zorgt voor een afhankelijke positie van arbeids­migranten, met het risico van misstanden. Het is daarom wenselijk om tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten door derden te laten oppakken. Diverse huisvesters melden zich hiervoor. Er ligt mogelijk ook een rol voor woning­corporaties. De meeste corporaties zijn daarin (nog) terughoudend. Strikt genomen zijn zij ‘de doelgroep’. Er zijn dan ook al de nodige voorbeelden waar corporaties tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten realiseerden. Bijvoorbeeld in leegstaand vastgoed, maar ook in gemengde woonconcepten met andere doelgroepen die op flexwonen gericht zijn (de zogenoemde magic mix).

Keuzes maken
De grote maatschappelijk opgave om goede huisvesting voor arbeids­­migranten te realiseren vraagt om strategische keuzes van woning­corporaties. Voor wie ben je er als woningcorporatie? En wat betekent dit voor je rol in huisvesting van arbeids­migranten? Deze afwegingen beginnen bij een goed beeld van de situatie van arbeidsmigranten in het werkgebied van een corporatie. Vervolgens vraagt dit een strategische oriëntatie die verder gaat dan enkel de vastgoedopgave. Het gaat om afweging van je (financiële) middelen tussen regulier woning­zoekenden, flex-groepen en arbeidsmigranten. Voor wie wil je er zijn? Een aantal corporaties ondersteunden we recent met deze keuzes. Companen kan helpen bij het scherpstellen van dit beeld, en het maken van keuzes.

Neem contact op met Koen Klouwen.

Afbeelding: een complex in Dordrecht dat door Homeflex van een corporatie wordt gehuurd.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

United Homes breidt uit in Groningen

Gezien de enorme vraag naar personeelshuisvesting in de regio Groningen breidt United Homes vanaf 1 december 2020 haar activiteiten uit in Farmsum.

De ontwikkeling van onze nieuwe huisvestingslocatie in Farmsum / Groningen is bijna gereed. Het voormalige kantoorgebouw aan de Hogelandsterweg 16 is de afgelopen maanden volledig getransformeerd naar een moderne huisvestingslocatie voorzien van alle gemakken voor een goed verblijf. Deze prachtige nieuwe locatie met 120 slaapkamers biedt huisvesting voor maximaal 120 werknemers / arbeidsmigranten.


Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze afdeling sales, tel. 0181-473122 of per mail sales@unitedhomes.eu. Wij informeren u graag verder.

Voormalig hotel Olaertsduyn huisvest al vier jaar arbeidsmigranten

De gemeente Westvoorne zoekt woonplekken voor arbeidsmigranten. In voormalig conferentiehotel Olaertsduyn in Rockanje wonen al vier jaar arbeidsmigranten op één grote locatie.

Van buitenaf is het vroegere hotel aan de Windgasteweg niet veranderd. Bij binnenkomst in de hal stuit je meteen op de receptie. Alleen zit daar niet langer de receptionist om gasten te verwelkomen. Het is nu de werkplek van locatiebeheer Ed van huisvestingsbedrijf United Homes, die hier iedere dag aanwezig is. Op landgoed Olaertduyn wonen sinds 2016 arbeidsmigranten. Hier is plek voor 150 buitenlandse werknemers. Waar zijn ze? De parkeerplaats is op een enkele auto na leeg. Pandeigenaar Meindert van Buuren moet er erg om lachen. ,,Ze komen hier om te werken en niet om vakantie te vieren. Ook door de corona is het nu minder druk.’’

“Ze komen hier om te werken en niet om vakantie te vieren. Ook door de corona is het nu minder druk”

Het moderne gebouw staat in een bosrijke omgeving in het buitengebied. Net als in voorbije jaren worden gasten ontvangen, maar dan voor langere periode. Momenteel verblijven hier mensen uit Zuid-Europa, Oost-Europa en de Balkan. Geen van hen werkt overigens in de glastuinbouw. De vroegere hotelkamers, nog steeds genummerd, zijn hun onderkomen. Van Buuren loopt door een gang en trekt de deur van een tweepersoonskamer met badkamer open. ,,Ze hebben allemaal een eigen koelkast. Met een gezamenlijke koelkast nemen ze misschien elkaars eten’’, legt hij uit. Wel heeft Van Buuren de nodige aanpassingen in het gebouw laten doen. Er zijn keukens bijgemaakt, zodat de mensen zelf kunnen koken en er staan wasmachines en drogers. De huisvesting voldoet aan het keurmerk SNF. Dit keurmerk waarborgt een goede huisvesting, zoals voldoende leefruimte en privacy.

“Ze hebben allemaal een eigen koelkast. Met een gezamenlijke koelkast nemen ze misschien elkaars eten”

Biljarttafel

Een ontspanningsruimte met fitnesstoestellen en biljarttafel is aanwezig. Natuurlijk kunnen de arbeidsmigranten ook lekker buiten gaan zitten. Ed: ,,We gaan ze niet verbieden om om tien uur ’s avonds naar binnen te gaan. Mensen moeten kunnen leven. Het moet geen gevangenis zijn.’’ Overal in het gebouw hangen de huisregels in het Engels, Duits en Pools: kamers schoonmaken, afval weggooien, geen wapens, geen energieverspilling, zelf geen reparaties uitvoeren… ,,De regels zijn voor ons belangrijk, want dan kunnen we de mensen erop aanspreken.’’ Volgens Van Buuren zijn er geen klachten vanuit de buurt. Veel mensen weten niet eens dat hier een huisvestingslocatie is. ,,Er heerst vaak een negatief beeld aan huisvesting van arbeidsmigranten, maar het moet goed gereguleerd zijn.’’

Regels

De gemeente is regels aan het opstellen voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Vanavond buigen de raadsleden zich daarover. Arbeidsmigranten betrekken nu veelal huizen in woonwijken, die worden opgekocht voor verhuur. ,,Ze zorgen voor een onbalans in de samenleving, rumoer en onveilig gevoel bij de samenleving’’, stelt het dagelijks bestuur van Westvoorne. De gemeente ontwikkelt daarom uitgangspunten voor huisvesting. De locaties komen bij voorkeur bij tuinbouwbedrijven of in bestaande bebouwing in het buitengebied en hebben net als in Olaertsduyn ontspanningsruimtes en een beheerder. Van Buuren geeft mee dat je van een groter aantal arbeidsmigranten op één locatie moet uitgaan als een professionele aanpak wilt. ,,Voor twintig mensen neem je geen beheerder aan.’’

“Ze zorgen voor een onbalans in de samenle­ving, rumoer en onveilig gevoel bij de samenle­ving”

Vakantieoord

De huisvestingslocatie aan de Windgatseweg is echter niet permanent. Van Buuren wil het gebouw slopen en van deze plek een luxe vakantieoord maken. ,,Dit is een tijdelijke situatie. Dat neemt niet weg dat dit de juiste weg is voor huisvesting. Ik sluit niet uit dat we de huisvesting willen verplaatsen.’’

BRON: https://www.ad.nl/voorne-putten/voormalig-hotel-olaertsduyn-huisvest-al-vier-jaar-arbeidsmigranten~a4efac65/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web